Förstasidan

Terapier och samtal

Handledning

Konsultation

Rådgivning

Utbildning

Utredning

Kontakt

Handledning

Jag erbjuder följande typer av handledning:

- för kliniskt verksamma psykologer, psykoterapeuter samt blivande psykologer, PTP-tjänstgöring. Tyngdpunkten läggs vid ett psykodynamiskt, existentiellt synsätt.

- för yrkesverksamma personer, grupper med behandlande, hjälpgivande funktion inom privat alternativt offentligt sammanhang

- för personalgrupper med behov av egen utveckling

- åt personal, grupper, behandlingshem som arbetar miljöterapeutiskt (se även Utbildning)

- till personal med arbetsuppgifter inom det socialpsykiatriska området