Förstasidan

Terapier och samtal

Handledning

Konsultation

Rådgivning

Utbildning

Utredning

Kontakt

Psykologisk kunskap för organisatorisk och personlig utveckling

Dorja Psykologkonsult erbjuder konsultation, handledning, utbildning och utvärdering. Samtalsbehandling avseende individ, par, familj och grupp.

Tore Sjöberg
Leg psykolog, leg psykoterapeut, handledar- och lärarbehörighet i psykoterapi.