Förstasidan

Terapier och samtal

Handledning

Konsultation

Rådgivning

Utbildning

Utredning

Kontakt

Utbildning

- jag erbjuder utbildning inom miljöterapi med psykodynamisk inriktning

- miljöterapi definieras som "en systematisk utformning av miljön inom en behandlingsenhet så att den erbjuder möjlighet till aktiv medverkan av alla deltagarna i behandlingsarbetet" (Jenner, H). Utbildningen fokuserar på grunderna i miljöterapi samt förhållningssätt och praktisk tillämpning.